Εταιρικά Νέα

Μεταρρύθμιση και Βελτίωση

2023-06-05

Το 2018, το εργοστάσιό μας πραγματοποίησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις. Όλα τα εργαστήρια ανακαινίστηκαν. Ο κλίβανος για την τήξη λιωμένου σιδήρου άλλαξε από τον αρχικό τρούλο σε ηλεκτρικό φούρνο. Η άμμος για χύτευση άλλαξε από την αρχική άμμο αργίλου σε ρητινώδη άμμο. Εφαρμόστηκαν αρκετά νέα σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ολοκληρώνεται σε μηχανήματα. Όλα αυτά έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του προϊόντος, με αποτέλεσμα πιο λεία επιφάνεια και συνολική σταθερότητα, αυξημένη παραγωγική ικανότητα και εξοικονόμηση χρόνου παραγωγής.