Φράγμα Κυκλοφορίας

Κίνηση Τα εμπόδια χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας προς τις κατάλληλες περιοχές, διασφαλίζοντας παράλληλα καθαρές οπτικές γραμμές και επιτρέποντας την πρόσβαση των πεζών. Καθοδηγούν τα αυτοκίνητα δημιουργώντας οριοθέτηση δρόμων ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές όπως ποδηλατόδρομους, δημόσιες πλατείες και νησιά κυκλοφορίας. Σε δρόμους χωρίς κράσπεδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν την παρέκκλιση οχημάτων από το δρόμο. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους κατευνασμού της κυκλοφορίας, όπως καμπύλες ταχύτητας ή μονόδρομοι, για να αποτρέψουν τα οχήματα από το να προσπαθήσουν να αποφύγουν άλλα στοιχεία διαχείρισης της κυκλοφορίας. Αρχιτεκτονικοί κολώνες όπως αυτοί χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε δημόσιους χώρους.

View as